Grafmonument Susanne
Het grafmonument
voor Susanne
(elf jaar) is in
nauw overleg
met haar ouders
ontwikkeld.
Na vooronderzoek
op begraafplaatsen
en op internet
hebben we gekozen
voor een monument
bestaande uit een
liggende en een
staande steen.
Op de liggende steen werd
voor ieder lid van het gezin
een ′levens′baan gemaakt in blauw
(de lievelingskleur van Susanne).
Elke baan kreeg iets eigens
in tekst of beeld: in die
- te korte - van Susanne kwam
Dolfie, haar knuffel, die de
eerste jaren en de laatste
maanden van haar leven heel
belangrijk voor haar was.
In de levensbaan van haar broer is een
voetbal gemozaïekt, omdat ze graag
samen voetbalden. De ouders kozen een
tekst die refereert aan de betekenis van
Susanne voor hun leven.
Op de staande steen
staat een afbeelding van
′Susan′, de stripheldin
die Susanne verzonnen
heeft toen ze een tijdje
niet lopen kon (″geeft
niets, als ik niet buiten
kan spelen, ga ik
tekenen″). ′Susan′ is
″een meisje van 12
jaar en altijd in om
iets te beleven″, die
samen met vriendje
′Brat′ zich in allerlei
avonturen stort, vele
bladzijden lang.

Dit figuurtje is
eigenlijk Susanne
zelf. Deze gestalte van
haar is het hoofdmotief
op de staande steen.
De vorm van de mozaïekstukjes is
bewust gekozen per afbeelding:
langwerpige voor de levensbanen,
en kleine vierkante voor dolfijn en
voetbal.
In de levensbanen is
gebruik gemaakt van
glasdruppels, om het
vloeiende, stromende
aspect van een leven te
accentueren.
Rond het figuurtje ′Susan′
is een rij helderwitte
stukjes gelegd, zowel
omlijning als aura.
De achtergrond is opgebouwd uit
witten in verschillende vormen.
De chaos van de willekeurig
gebroken, crêmewitte stukken
refereert aan de oermaterie waaruit
het leven onstaat en weer in
terugvloeit; de 'laddertjes' van
scherpgesneden helderwitte blokjes
verbeelden de energie van Susanne;
de elf sterren verwijzen naar haar
levensjaren.
De vier levensbanen van het gezin
vloeien ineen tot de weg waarop
′Susan′ staat en verdwijnen in de
verte,
om aan de andere kant van de steen
uiteen te waaieren in een soort
vuurwerk.
Susannes naam is in haar eigen handschrift in mozaïek uitgewerkt.